Zavedení systému

Zavedení systému platby mýtného úměrně k ujeté vzdálenosti

Od 1. července 2013 byl i v Maďarsku zaveden elektronický systém výběru mýtného, úměrného ujeté vzdálenosti, který se vztahuje na vyznačené, od 1. prosince 2013 celkem6500 km  dlouhé, úseky maďarské silniční sítě (dálnice, rychlostní komunikace a hlavní silnice). 

Nový systém odpovídá technologickým požadavkům Evropské unie a je (na základě zákona č. LXVII z roku 2013 o silničních poplatcích za užívání dálnic, rychlostních a hlavních silnic úměrně k ujeté vzdálenosti) kompatibilní se směrnicemi Evropské služby elektronického mýtného (EETS). Výše placeného mýtného úměrného ujeté vzdálenosti závisí na typu použité silnice, na kategorii motorového vozidla (J2, J3, J4) a na jeho zařazení podle emisní normy.

J2 kategorie

Nákladní automobily s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se 2 nápravami

J3 kategorie

Nákladní automobily s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se 3 nápravami

J4 kategorie

Nákladní automobily s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se 4 nebo více nápravami

Maďarská vláda pověřila společnost Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) výběrem mýtného a plněním všeobecných úkolů poskytovatele služeb spojených s mýtným, společnost však sehraje důležitou roli i při následných kontrolách.

Sbližování s Evropou pomocí HU-GO

Průběžný rozvoj silniční sítě a zajištění bezpečnosti v dopravě vyžadují velké náklady, jejichž jediný způsob financování je výběr poplatků za užívání zpoplatněných silnic. V Maďarsku však dosud používaný jednotný systém platby formou dálničních známek, tedy určení ceny podle doby platnosti, neposkytuje žádoucí finanční zázemí.

Systém HU-GO proti tomu znamená vzrůst příjmů z poplatků, což zabezpečuje financování rozvoje, údržby a správy silniční sítě. Kromě toho tento nový systém funguje podle principů „platí uživatel“ a „platí znečišťovatel“, podle kterých každý skutečně platí jen tolik, v jaké míře používá zpoplatněné úseky maďarské silniční sítě a nakolik znečišťuje životní prostředí. Výměr poplatků úměrně ujeté vzdálenosti zvyšuje i příjmy z mezinárodního tranzitu.

Využití zvýšených příjmů zavedením systému HU-GO je vázáno daným cílem, ve smyslu požadavků Evropské unie mohou být tyto příjmy použity pouze v silničním a dopravním sektoru. Z tohoto hlediska HU-GO pomáhá přiblížit se evropským dopravním normám, přičemž  činí vyváženějším přispívání k nákladům a navíc se uživatelům vyplatí používání krátkých úseků. Úměrným zvýšením nákladů budou i podnikatelé zainteresováni v odpovědném používání silnic.