Výměra poplatku

Výše sazby mýtného je určena podle požadavků Evropské unie (na základě vyhlášky NFM - Národní ministerstvo rozvoje - č. 25/2013.(V. 31.) v závislosti na typu pozemní komunikace, kategorie motorového vozidla (J2, J3, J4) a zařazení podle emisní normy.

Důležitou změnou, týkající se výše mýtného je, že od 01. ledna 2019 se zpřísňuje zařazení vozidel do emisních tříd. Do nejvýhodnější kategorie A se na rozdíl od dosavadního zařazení, mohou dostat pouze vozidla vybavená motorem třídy EURO V nebo s vyšší. Důvodem změny pravidel je ve větším uplatnění  principu "kdo znečišťuje, ten platí", jakož i zohlednění vývoje v automobilovém průmyslu v  posledních letech, týkající se motorů.

Podle níže uvedené tabulky můžete zjistit, do které kategorie patří Vaše motorové vozidlo podle počtu náprav.

 

Kategorie

J2 kategorie

Nákladní motorové vozidlo s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se dvěma  nápravami

J3 kategorie

Nákladní motorové vozidlo s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se třemi nápravami

J4 kategorie

Nákladní motorové vozidlo s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se čtyřmi nebo více nápravami


Hrubá cena za použití komunikace (HUF / km)

 

Kategorie

J2 kategorie

J3 kategorie

J4 kategorie

Kategorie komunikace

Rychlostní silnice

Hlavní silnice

Rychlostní silnice

Hlavní silnice

Rychlostní silnice

Hlavní silnice

Emisní norma

A ≥ EURO V

47,12

20,04

66,11

34,71

102,34

63,84

B = EURO II – EURO IV

55,44

23,58

77,78

40,83

120,40

75,10

C ≤ EURO I

63,76

27,12

89,45

46,95

144,48

90,12

* Na základě nařízení 25/2013 (V.31) NFM. Platnost od 01.01.2019.

 

Environmentální třídy

„Diferenční faktory podle EURO emisních tříd pro určení sazby e-mýta:

 

A

B

C

1

environmentální kategorie

kategorie sazby J2-J3

kategorie sazby J4

2

Kategorie A

0,85

0,85

3

Kategorie B

1,0

1,0

4

Kategorie C

1,15

1,2

*  Na základě Přílohy č. 1. Nařízení vlády č. 209/2013. (VI. 18.)