Pokuty

Národní poskytovatel služeb placení mýtného (NÚSZ Zrt.) Vykonává činnost podpory kontroly v systému elektronického mýtného HU-GO pomocí pevných kontrolních portálů a mobilních vozidel pro sběr dat, které se nacházejí na síti silnic, za které je povinnost platit mýtné. Kontrola mýta probíhá 24 hodin denně, o každém vozidle systém okamžitě zjistí, zda má platné oprávnění k používání cest.

Sankce za neoprávněné používání cest je pokuta ve veřejné správě, k jejímuž uložení je oprávněn příslušný orgán. Odpovědnost lze vyvodit při kontrole na místě po zastavení vozidla, resp. na základě principu objektivní odpovědnosti. 

Upravený právní předpis, který se na to vztahuje (nařízení vlády č. 410/2007) v případě neoprávněného užívání cest zohledňuje časové hledisko neoprávněného užívání a výši pokuty stanovuje podle tří časových pásem. To umožňuje, aby uživatel cesty mohl přistoupit k úpravě v krátkém čase po zjištění chyby a vyhnul se placení vyšší pokuty. Při tom je užitečná funkce HU-GO pro upozornění na pokuty, jejíž aktivací kontrolní systém NÚSZ v případě neoprávněného užívání cesty okamžitě pošle uživateli upozornění.

Upravené nařízení rozděluje pokuty do tří kategorií podle principu, zda do 8 hodin od zjištění prvního neoprávněného použití cesty došlo k dalším nesrovnalostem. Na základě toho uživatel cesty:

  • může počítat s výměrech mírnější pokuty, pokud po zjištění neoprávněného použití cesty neporuší pravidla nebo je poruší jen během prvních dvou hodin.
  • může počítat s řádnou pokutou, jestliže mezi 2. a 4. hodinou po zjištění prvního neoprávněného použití cesty opět poruší pravidla, ale po 4. hodině už ne.
  • může počítat se zvýšenou pokutou, jestliže mezi 4. a 8. hodinou po zjištění prvního neoprávněného použití cesty opět poruší pravidla.

Pokuty stanovené podle kategorií vozidel, způsobů porušení pravidel a časových pásem jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie vozidel

Čas po pokutované události

0-120 minut

Čas po pokutované události

121-240 minut

Čas po pokutované události

241-480 minut

Nezaplacení mýta před začátkem využívání cesty (§ 14 bod a.) Zákona o výběru mýta)

J2

30 000 HUF

90 000 HUF

140 000 HUF

J3

35 000 HUF

100 000 HUF

150 000 HUF

J4

40 000 HUF

110 000 HUF

165 000 HUF

Bylo vystavené přiznání týkající se nižší kategorie poplatků nebo ochrany životního prostředí, než je skutečná kategorie (§ 14 bod b.) Zákona o výběru mýtného)

J2

24 000 HUF

72 000 HUF

110 000 HUF

J3

28 000 HUF

80 000 HUF

120 000 HUF

J4

36 000 HUF

88 000 HUF

135 000 HUF

Palubní jednotka je v čase používání cesty evidována v evidenci neplatných jednotek (§ 14 bod c.) Zákona o výběru mýtného)

J2

30 000 HUF

90 000 HUF

140 000 HUF

J3

35 000 HUF

100 000 HUF

150 000 HUF

J4

40 000 HUF

110 000 HUF

165 000 HUF