Регистриране

Регистрирането не е необходимо за използване на системата за електронно събиране на пътни такси, но няколко функции за удобство могат да се използват само от регистрирани клиенти.

Предимства на регистрирането

  • След регистриране плащането на пътната такса е по-опростено, по-бързо и по-удобно.
  • Когато закупувате предплатен фиш, процесът на закупуване е много по-опростен.
  • Само регистрирани потребители могат да осребряват предплатени фишове.
  • Само регистрирани потребители могат да отчитат своето използване на пътищата чрез бордови модул.
  • Потребителите могат да отчитат своето използване на пътищата чрез бордови модул единствено след регистриране.
  • При предварително плащане балансът може да бъде прегрупиран, така че използването на пътищата от няколко превозни средства може да бъде заплатено от баланса на една текуща разплащателна сметка.
  • Един оператор може да регистрира и управлява няколко тежкотоварни превозни средства от един интерфейс, ако превозните средства са регистрирани в системата.
  • Можете да плащате пътната такса чрез различни опции за плащане.

Как мога да се регистрирам?

Има три начина за регистриране. В таблицата по-долу можете да видите общ преглед на процесите на регистриране, свързани с различните случаи.

 

Къде мога да се регистрирам?

Какъв вид данни са необходими за регистриране?

Регистриране при закупуване на предплатен фиш

По интернет

Лични данни, данни на превозното средство, данни на компанията, информация за контакт

Регистриране със съществуващ бордови модул

По интернет

Освен горепосочените данни са необходими номера на договора, сключен с отчитащия агент, и идентификационния номер на бордовия модул. (Можете да регистрирате бордовия си модул само ако доставчикът ви на логистични услуги има договорно отношение с National Toll Payment Services PLC)

Регистриране при закупуване на нов бордови модул

По интернет и на публични компютърни терминали, разположени в пунктовете за продажба

Лични данни, данни на превозното средство, данни на компанията, информация за контакт и идентификационния номер на новия бордови модул