Информация за размера на пътната такса

Ставката на пътната такса се определя в съответствие с изискванията на Европейския съюз (съгласно NFM постановление 25/2013. (V. 31.) за ставката на пътната такса и таксуваните пътища), въз основа на вида на пътя, категорията на превозното средство (J2, J3, J4) и екологичната класификация (категория за емисиите).

Въз основа на таблицата по-долу можете да проверите категорията на вашето превозно средство на базата на броя мостове.

Категории

Категория J2

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с два моста

Категория J3

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с три моста

Категория J4

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с четири или повече моста

 

Брутна цена за използване на пътищата (форинт/км)*

 

 Категория на превозното средство

Категория J2

Категория J3

Категория J4

категория на пътя

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

 Екологична класификация

A ≥ EURO V

61.4

26.186.1245.22133.3383.16

B = EURO II – EURO IV

72.23

30.71

101.3253.2156.8697.83

C ≤ EURO I

83.06

35.32

116.5261.18188.23117.4

* На основание на Наредба №25/2013 (V.31) на Министертсвото на националното развитие. Валидно от 15.10.2022 г.

Екологични класи 

Показатели за разграничаване съгласно ЕВРО стандарти за емисиите за определяне на размера на пътната такса:

 

A

B

C

1

екологична класа

категория на такса J2-J3

категория на такса J4

2

класа A

0,85

0,85

3

класа B

1,0

1,0

4

класа C

1,15

1,2

* На основание на Приложение №1 от Прав. наредба №209/2013. (VI. 18.)