Как мога да платя?

Регистрирани потребители

Регистрираните потребители могат да изберат предплащане. Разплащателната сметка, създадена при регистрирането, може да бъде допълнена предварително. Системата автоматично изважда таксата за пътя, покрита от този баланс, ако отчитането е извършено чрез бордови модул. Балансът може да бъде допълнен в пунктовете за продажба (чрез банкова карта, карта за гориво, в брой) или на www.hu-go.hu чрез вашата банкова карта. Балансът може също да бъде допълнен чрез банков превод.

Нерегистрирани потребители

Ако не се регистрирате в системата HU-GO, можете да закупувате само предплатени фишове. Можете да заплатите пътната такса лично в пунктовете за продажба чрез всеки от предлаганите начини на плащане (в брой, банкова карта, карта за гориво и др.) или по интернет с банкова карта на www.hu-go.hu.

 

   

предплащане 

 

 

в брой

с банкова карта

с автомобилна карта/карта за гориво

 с банков превод

Пунктове за продажба  

Интернет

-

x

-

x

Обслужване на клиенти

x

x

NTPS Plc. към момента приема картите на EuroShell, OMV Routex, Reload, DKV и EUROWAG.

-

Бензиностанция

x

x

Всяка бензиностанция приема картата за гориво, определена от самата нея.

-

При онлайн транзакции, извършени на на уебсайтовете на NTPS Plc. (ematrica.nemzetiutdij.hu и hu-go.hu), от 20 май 2019 г. ще бъде отменена възможността за плащане с карта American Express (Amex).

Осребряване на маршрутния фиш

Осребряването на предплатени маршрутни фишове е възможно само за регистрирани потребители при влизане в съответните им акаунти. Имайте предвид, че стикерите могат да се връщат само до 24 часа, преди да започне да тече срока им на валидност! Маршрутните фишове могат да бъдат отменяни в онлайн акаунта ви и при възстановяване цялата сума на пътната такса, посочена на фиша, се кредитира в акаунта на регистрирания потребител. Не се извършва възстановяване на неизползвани маршрутни фишове в брой.

Валидност на маршрутния фиш

Така наречените еднократни маршрутни фишове, закупени от нерегистрирани потребители, са валидни от часа на закупуването им до полунощ на следващия календарен ден, следователно в този случай не е възможно предплащане.

Регистрираните потребители могат освен това да купуват предварително и маршрутни фишове. Първият ден от срока на валидност не може да бъде по-късно от 30-ия ден след покупката. Предплатените стикери са валидни от 00:00 часа на посочената дата до 24:00 часа на следващия ден. Ако часът на закупуване и началото на валидността са еднакви, фишът ще бъде валиден от часа на закупуване до 24:00 часа на следващия календарен ден, също както в случая на еднократен фиш.

Моля, обърнете внимание, че съгласно съответните правни разпоредби – независимо от метода на закупуване – пътуването трябва винаги да започва на първия ден от срока на валидност.