Промене у HU-GO систему е-путарине од 1. јануара 2021.

Е-путарина постаје израчунљива

Промене у HU-GO систему е-путарине

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 41/2020. (XI. 13.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези плаћања путарине.

Temporary changes to the opening hours of NTPS Plc’s customer service office at the Szilas rest area

Pursuant to Government Decree 484/2020 (10 November), effective as of 11 November 2020, the customer service office of the National Toll Payment Services (NTP) Plc. located at the Szilas rest area by the M3 motorway (M3 motorway, 12 km, on the right side, Budapest outbound) will be open between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. every day.

Промене у HU-GO систему е-путарине

Владином уредбом бр. 466/2020. (X. 27.) измењена је Владина уредба бр. 209/2013. (VI. 18.) о имплементацији Закона бр. LXVII из 2013. године о наплати путарине сразмерно пређеној рути на аутопутевима, брзим путевима и магистралним путевима.

Toll payable at Győr instead of the Vámosszabadi border crossing point as of Wednesday

As of 10 p.m. on 13 October 2020 (Tuesday), the cooperating partner of National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) at the Vámosszabadi Border Crossing Point will discontinue its activities, meaning that from this point in time, purchase of e-vignettes or payment of the HU-GO electronic toll will no longer be possible at this particular border crossing point.