NTPS Plc.’s South Pest Customer Service Point about to be refurbished

As of 13 September 2021 (Monday), refurbishment works are going to take place at the South Pest Customer Service Point of the National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.). The works are expected to take 3 weeks during which in-person customer service is going to be temporarily suspended at the office.

Zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

Ustawa nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi uległa zmianie w wielu punktach. Zmiany wchodzą w życie w dwóch różnych terminach.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Uwaga przewoźnicy! Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.

Zmiany w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem nr ITM 20/2021 (23 IV) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31 V) o wymiarze opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.