Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych HU-GO ważne od dnia 1 stycznia 2022 roku

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem ITM nr 61/2021 (22.XII.) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31.V.) o stawkach opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

Zmiany stawek elektronicznej opłaty drogowej od dnia 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie postanowień rozporządzenia Rządu nr 209/2013 ( 18. VI.) mówiącego o wykonaniu przepisów ustawy nr LXVII z 2013 roku o proporcjonalnych do przebytej drogi opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, od dnia 1 stycznia 2022 roku stawki opłat w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych kształtują się następująco.

Zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

Ustawa nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi uległa zmianie w wielu punktach. Zmiany wchodzą w życie w dwóch różnych terminach.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Uwaga przewoźnicy! Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.