Mezőgazdasági díjmentességről

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. speciális regisztrációs lehetőséget biztosít, amellyel díjmentes viszonylati jegy váltható meg.

A speciális regisztráció a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján végezhető el. A speciális regisztrációval kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra lehet díjmentes viszonylati jegyet váltani.

 

Az ügyintézés folyamata:

     1.  A 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 1.§ szakaszában megjelölt mezőgazdasági termelő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet nyújt be (amelyet ide kattintva letölthet) a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

     2.  A jegyző elbírálja a kérelmet, melynek eredményeként

a.  amennyiben a benyújtott kérelem érdemben nem kell vizsgálnia, akkor megszünteti az eljárást,

b.  amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatok, igazolások nem kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt,

            - ha az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlást, megyszűnik az eljárást,

            - hiánypótlás teljesítése esetén folytatódik az eljárás

c.  amennyiben a kérelem elbírálására nem illetékes, akkor átteszi az illetékes jegyzőnek,

d.  amennyiben a jogszabályban előírt feltételek nem állnak fenn kérelmet elutasító határozatot hoz,

e.  a kérelem pozitív elbírálása esetén hatósági bizonyítványt állít ki 2 eredeti példányban a kérelmező számára.

     3.  A hatósági bizonyítványban rögzített jogosult az egyetemes útdíjszolgáltató (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) valamely ügyfélszolgálati irodájában személyesen megjelenik és átadja a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példányát az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának, abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra.

     4.  Az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársa az átvett hatósági bizonyítvány alapján 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti.

     5.  Az egyetemes útdíjszolgáltató gondoskodik a díjmentes viszonylati jegyek, illetve hatósági bizonyítványok nyilvántartásáról.

 

Új, a mezőgazdasági termelők útdíj mentességével kapcsolatos információk az Önök kérdései alapján:

1. Díjmentes viszonylati jeggyel szállítható termények esetében akár több terményfajtát is kiválaszthat egyszerre, ha ezek az adott díjmentes szakaszon belül találhatók.

2. A díjmentességről kiállított hatósági bizonyítvány érvényességi idejének meghosszabbítása a jegyző hatásköre.

3. Cégek esetében a díjmentes viszonylati jegy kérelemhez meghatalmazás is szükséges. Egyéni vállalkozók számára ez nem szükséges.)

4. Abban az esetben, ha  például betakarítás idején egy J2 kategóriájú gépjármű pótkocsival együtt közlekedik, javasoljuk, hogy a  hatósági bizonyítványt J4 kategóriájú gépjárműre kérelmezzék.