Hatályos jogszabályok

Szolgáltatások, működés

1. Útdíj törvény (2013. évi LXVII. törvény)

2. Kormány rendelet az útdíj törvény végrehajtásáról (209/2013. (VI. 18.) Kormány rendelet)

3. 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

4. Mezőgazdasági termények szállítására vonatkozó díjmentesség (243/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet)

5. 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

6. 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

      6.1. Gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása

 

Bírság

1. Közúti közlekedési törvény

2. 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

3. 156/2009-es kormányrendelet a helyszíni bírságolásról

 

Egyéb

1. Rendőrségről szóló törvény

2. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)