Február 1-től változik az e-útdíj felhasználói ÁSZF

Tájékoztatjuk szerződött díjfizető ügyfeleinket, hogy 2023. február 1-től változik a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF).

Az ÁSZF – kivonatosan – az alábbiak szerint módosul:

 • Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet 2023. február 1. napjától hatályba lépő új – egyetemes útdíjszolgáltató (NÚSZ Zrt.) és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetésének, valamint elszámolásának – szabályaira tekintettel részletesen rögzítésre kerültek a felek közötti elszámolás szabályai különös tekintettel a folyószámlán fel nem használt egyenlegek visszatérítésére. (ÁSZF 4. pont)
 • Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározások között új, tisztázó jellegű elemek kerültek bevezetésre, illetve egyes fogalmak újradefiniálásra kerültek. (ÁSZF 1.2. pont)
 • Pontosításra került a valóságnak megfelelő emissziós osztály megállapíthatóságára vonatkozó szabály. Ebben az esetben a NÚSZ Zrt. legalább 3, legfeljebb 15 napos határidő tűzésével a szerződött díjfizetőt a hiányzó adatok pótlására szólítja fel, mielőtt adott útdíjköteles gépjárművet az emissziós besorolás szerinti legrosszabb (C környezetvédelmi kategóriának megfelelő) kategóriába tartozónak tekintené. (ÁSZF 2.10. pont)
 • Új rendelkezés keretében szabályozásra került, hogy amennyiben a megfizetett útdíj az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V.31.) NFM rendelet (NFMr.) alapján megfizetendő összegtől elmarad, úgy a NÚSZ Zrt. a megfizetett és az NFMr. alapján megfizetendő útdíj különbözetének összegét jogosult levonni a szerződött díjfizető egyenlegéből. (ÁSZF 3.8. pont)
 • Pontosításra kerültek az utólagos díjfizetésre irányuló szerződés fizetési, elszámolási, illetve teljesítési biztosítékra vonatkozó szabályai. (ÁSZF 5. pont)
 • Kiegészítésre kerültek bírság riasztás szolgáltatás szabályai. (ÁSZF 9.4. pont)
 • Egyértelműen meghatározásra került az ad-hoc viszonylati jegy érvényessége. (ÁSZF 10. pont)
 • Pontosításra és egyúttal egyszerűsítésre került a szerződött díjfizetők személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályozás, a részletes adatkezelési tájékoztató – internetes felületen való – elérhetőségének megadásával. (ÁSZF 12. pont)
 • A felügyeleti szervre való hivatkozás pontosításra került. (ÁSZF 16.2. pont)
 • Aktulizálásra kerültek a NÚSZ Zrt. területi ügyfélszolgálatainak elérhetőségei. (ÁSZF 1. számú melléklet)
 • Az offshore vállalatok meghatározásánál a honos országok tételes felsorolása mellőzésre került, és a továbbiakban az európai szürke lista tartalma irányadó e vonatkozásban. Ezen túlmenően pontosításra került, hogy a csatolandó iratok milyen elektronikus formában fogadhatók el. (ÁSZF 2. melléklet)

A NÚSZ Zrt. az ÁSZF-et a 14.1. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja. A módosított ÁSZF hatálybalépésének napjáig a szerződött díjfizetők jogosultak az úthasználati szerződést a módosított ÁSZF hatálybalépésének napjával (2023. február 01.) felmondani. Ez esetben a szerződés megszűnésének időpontja a módosított ÁSZF hatályba lépésének napja.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2023. február 1-től a NÚSZ Zrt.-vel kötött egyedi szerződés megszüntetése esetén, a folyószámlán fel nem használt egyenlegek visszatérítése – az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel – a nemzetiutdij.hu oldalunk E-útdíj - Egyéb információk - Kérelmek, nyomtatványok menüpontjában elérhető elszámolási formanyomtatvánnyal kezdeményezhető.

 

Az ÁSZF teljes módosított szövege elérhető nemzetiutdij.hu honlapunkon ITT.

 

Kapcsolódó, letölthető dokumentumok:

E-útdíj felhasználói ÁSZF - hatályos: 2023.02.01-től

Elszámolási nyomtatvány