Díjellenőrzés

A NÚSZ Zrt, mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen telepített eszközökkel, másrészt erre a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel történik. A gyorsforgalmi és főúti pályaszakaszokon fixen telepített portálok száma összesen 110 darab, a folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést pedig 55 gépjármű végzi. 

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek – a díjfizetés szempontjából fontos – adatait. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések folyamatos adatgyűjtést végeznek, így a díjköteles úthálózat bármely pontján, bármikor ellenőrizhető az úthasználati jogosultság. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati jogosultsággal.

 

Amire érdemes odafigyelni a bírság elkerülése érdekében

  • Pótkocsi vagy vontatmány le- ill. felkapcsolása esetén fontos a tengelyszám helyes megadása. Például ha két tengelyes járműre pótkocsit akaszt, ami így négy tengelyen folytatja útját, akkor a J2 tengelyszámot J4-re kell átállítani, ha lekapcsolja, akkor pedig vissza kell állítani J2-re. A nem megfelelő tengelyszám megadás közigazgatási bírságot von maga után. A tengelyszám változtatást a rendszerben az utazás megkezdése előtt el kell végezni.
  • Fontos a rendszám és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyes megadása, hiszen a rendszám mellett ez a jármű egyértelmű beazonosíthatóságának másik fontos paramétere, és ez utólag, a bírság kiszabását követően nem javítható.
  • Viszonylati jegyét mindig az úthasználat megkezdése előtt váltsa meg! A viszonylati jegy csak a kifizetést követően jogosít fel úthasználatra, az adott útszakaszra utólag megváltott jegy jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami közigazgatási bírságot von maga után. Az egy irányba megváltott viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalra, egy irányban biztosít egyszeri úthasználati jogosultságot. A viszonylati jegy megváltásakor kérjük, fordítson figyelmet a paraméterek helyes beállítására!
  • Fedélzeti eszköz segítségével egyszerűbben, kényelmesebben végezhető a bevallás, illetve az útdíjfizetés, de így is oda kell figyelni néhány fontos dologra. A fedélzeti eszköz segítségével történő útdíjfizetésnél már az utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a fedélzeti eszköz be van kapcsolva, megfelelően működik, hozzá van rendelve az adott járműhöz és a folyószámlán rendelkezésre áll az utazáshoz szükséges egyenleg.


Teendő bírságolásról szóló határozat kézhez vétele után (fellebbezési lehetőség)

Jogkövető magatartással és odafigyeléssel a bírság könnyen elkerülhető. Ha jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan kap bírságolásról szóló határozatot, és jogorvoslattal kíván élni, a rendőrségi határozatban foglaltaknak megfelelően ezt megteheti.

Fontos tudni, hogy a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszok díjmentessége 2018. december 25-től megszűnt. Az akkor életbe lépett jogszabály rendelkezett arról is, hogy alkalmi (31 napnál nem hosszabb) terelésnél a terelőúton közlekedő teherjárművek akkor is mentesüljenek a bírság kiszabása alól, ha útdíjfizetési kötelezettségüknek az adott szakasz tekintetében nem tettek eleget (tehát nem vásároltak viszonylati jegyet vagy fedélzeti eszköz használata esetén nem rendelkeznek elegendő egyenleggel).

Az ezzel kapcsolatos szabályozás az e-matrica rendszerben egyelőre változatlan marad, vagyis az autósoknak továbbra sem kell útdíjat fizetni azoknak az egyébként díjköteles útszakaszoknak a használatáért, amelyeket a közútkezelő terelőútként jelölt ki.