A 3,5 t feletti buszok áprilistól egyedi szabályozás alapján kerülnek át az e-útdíj-rendszerbe

2024. február 29-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 44/2024. (II. 29.) Korm. rendeletében a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása, melynek alapján a 3,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok 2024. április 1-től a megtett úttal arányos díj alapú rendszerben, új, egyedi szabályozás alapján kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után.

A módosított a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a 3,5 t feletti buszok számára az e-útdíj-rendszerben önálló M2 és M3 díjkategóriák kerülnek létrehozásra. A módosítás értelmében a 3,5 t feletti autóbuszok infrastruktúradíjának megállapítása során az autóbuszok műszakilag megengedett legnagyobb össztömege alapján kell differenciálni. Ez azt jelenti, hogy az általános rendezőelvtől eltérően az autóbuszok esetében az infrastruktúradíj megállapítása tekintetében nem a gépjármű tengelyszáma, hanem a műszakilag megengedett legnagyobb össztömege lesz az irányadó. Az útdíj külsőköltségdíj komponensére vonatkozóan a jogszabálymódosítás nem tartalmaz új szabályokat. A külsőköltségdíj számításának módja az összes nehézgépjárműre vonatkozóan − az európai uniós szabályoknak megfelelően − egységes módszertan alapján, tengelyszám és környezetvédelmi osztályba tartozásnak megfelelően történik.

A 3,5 t össztömeg feletti, útdíjköteles autóbuszok közül M2 díjkategóriába a legfeljebb 5 tonna műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, míg az M3 díjkategóriába azon autóbuszok tartoznak, amelynek műszakilag megengedett legnagyobb össztömege meghaladja az 5 tonnát.

A 44/2024. (II. 29.) számú kormányrendelet tartalmazza az új, autóbuszokra vonatkozó díjkategóriákhoz kapcsolódó, jogosulatlan úthasználat esetén kiszabásra kerülő bírságtételeket is.

 

Jogszabályi háttér

Az egyes, a díjköteles közúthálózatra vonatkozó úthasználati jogosultságokkal kapcsolatos kormányrendeleteknek az autóbuszok díjfizetésével összefüggő módosításáról szóló 44/2024. (II. 29.) Korm. rendelete módosította:

- az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendeletet,

- a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,

felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletet, valamint

- a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő

hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet is.

 

Szintén megjelent 2024. február 29-én a Kormány 45/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet 2024. április 1-től történő hatályon kívül helyezéséről. A 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet tette lehetővé, hogy 2024. február 1-től a 3,5 t feletti autóbuszok úthasználatának díját ne a megtett úttal arányosan az e-útdíj rendszerben, hanem továbbra is a használati díj alapú rendszerben, e-matrica vásárlásával tudják rendezni az úthasználók.