HU-GO e-yol ücret sisteminde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak değişiklikler

İnovasyon ve teknolojiden sorumlu bakan, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (ITM) ‘nın 61/2021. (XI. 22.) sayılı kararnamesiyle Ulusal Kalkınma Bakanlığı (NFM) ‘nın yol ücret miktarları ve ücretli karayollarından söz eden 25/2013. (V. 31.) sayılı kararnamesinde değişiklik yapmıştır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Elektronik yol ücretlerinde değişiklik yapılmıştır.

Otobanlar, otoyollar ve ana yolların kullanımı karşılığında ödenen ve katedilen yolla orantılı ücretlerden söz eden 2013 yılına ait LXVII. sayılı yasanın uygulanması hakkındaki 209/2013 (VI. 18.) Kanun Hükmündeki Kararname’nin hükümlerinde yer alan hususlar gereğince 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektronik yol ücreti sisteminde fiyatlar aşağıdaki gibi olacaktır.

HU-GO e-yol ücreti sisteminde değişiklikler

Otobanlar, karayollar ve ana yolların kullanımı için ödenecek, ve kullanılan yol ile orantılı ücret hakkındaki 2013 yılına ait LXVII. sayılı Yasanın birden fazla maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler iki farklı tarihte yürürlüğe girecektir.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Taşımacılar dikkat! Macaristan'da çevre koruma kategorisinin bildirimiyle ilgili kurallar sıkılaştırılıyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, HU-GO sisteminde kayıtlı olup taşımacılar tarafından hangi çevre koruma kategorisine ait olduğu kurallara uygun olarak belgelendirilmeyen, 3, 5 tondan daha ağır, yabancı plakalı taşıma araçları National Toll Payment Services Plc. tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine dahil edilecektir.