Změny HU-GO od 1. ledna 2024!

Od 1. ledna 2024. prochází elektronický systém výběru mýta HU-GO v Maďarsku zásadními změnami.

Změny v systému elektronického mýta

Vyhláškou ministra pro technologie a průmysl č. 19/2022. (IX. 19.) kterou se mění a doplňují některé ministerské vyhlášky o úhradě silničního mýta byla změněna vyhláška číslo 25/2013. (V. 31.) NFM o míře a o cestách s povinností úhrady mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. To znamená, že se od 15. října 2022 změní sazba mýta.

Změny v systému elektronického výběru mýtného HU-GO od 1. ledna 2022

Na základě záležitostí uvedených v 1209/2013. (VI. 18.) o implementaci zákona č. LXVII z roku 2013 o poplatcích za používání dálnic, rychlostních silnic a hlavních silnic v poměru k ujeté vzdálenosti se od 1. ledna 2022 budou ceny v systému elektronického mýta vyvíjet následovně.

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Na více místech byl změněn zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatcích za používání dálnic, rychlostních silnic a hlavních silnic v poměru k ujeté vzdálenosti. Změny nabudou právní moci ve dvou různých termínech.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.