Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 20/2021. (IV. 23.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Podle této vyhlášky bude úsek dálnice M85 mezi Csorna a Sopron podléhat mýtu v systému elektronického výběru mýta HU-GO. Změna nařízení přináší změny povinnosti platby mýta v případě více úseků rychlostních silnic.

O cestách, silničních úsecích s povinností úhrady v systému se můžete přesné informace dozvědět v nařízení 25/2013. (V. 31.) NFM, které vstoupilo v platnost dne 8. května 2021.