Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 41/2020. (XI. 13.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Na základě nařízení v rámci elektronického systému vybírání mýtného HU-GO se stane zpoplatněným mezi jinými úsek dálnice č. M4 mezi dálnicí M35 a hraničním přechodem Nagykerek, úsek rychlostní silnice č. M25 mezi Maklár a uzlovým bodem Eger-jih, úsek rychlostní silnice č. M44 mezi Kondoros a Békéscsaba a počáteční úsek rychlostní silnice M76 s délkou skoro 5 km. Změna nařízení přináší změny povinnosti platby mýta v případě více úseků rychlostních silnic.

O cestách, silničních úsecích s povinností úhrady v systému se můžete dozvědět v nařízení 25/2013. (V. 31.) NFM, které vstoupilo v platnost dne 16. listopadu 2020.