Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Vláda prostřednictvím nařízení vlády číslo 466/2020. (X. 27.) modifikovala nařízení vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkonu zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku placeného v poměru k ujeté vzdálenosti za použití dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic první třídy.

Nové nařízení nabude právní moci dne 26. listopadu 2020.

Nařízení přináší změnu v definici poplatku placeného v poměru k ujeté vzdálenosti.

Text Nařízení vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) platný ode dne 26. listopadu 2020 je dostupný zde.