Вече може да се закупи релационен билет на български, сръбски и словенски език

С три езика се разширява списъкът на езиците, на които са достъпни услугите на устройства за планиране на маршрута (терминали), намиращи се на места за продажба на системата за събиране на тол такси, пропорционални на действително изминатото разстояние (HU-GO). Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АД взе решение за разширяване на езиковия пакет въз основа на статистиките от декларациите за платените тол такси на чуждестранните ползватели на пътищата, тъй като българските, сръбските и словенските товарни превозвачи от години представляват висок процент като купувачи на релационните билети.

От 25 септември вместо 9 езика вече на 12 общуват устройствата, с помощта на които собствениците на товарни автомобили с максимално разрешено бруто тегло от над 3.5 тонамогат да планират маршрути и да закупят релационни билети на места за продажба на HU-GO. Терминалите на системата за събиране на тол такси, пропорционални на действително изминатото разстояние досега бяха достъпни на унгарски, английски, немски, чешки, полски, руски, румънски, словашки и турски език, този пакет е разширен сега с български, сръбски и словенски език.

Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АДредовно анализира статистиките на продажби и трафик на електронната система за тол таксите, които показват, от кои страни товарните превозвачи използват най-много платената пътна мрежа на Унгария. Въз основа на резултатите Дружеството взема решение, на кои езици да бъдат достъпни комуникационните интерфейси и канали на HU-GO. На това се дължи например, че на официалния сайт на системата (www.hu-go.hu) от месец март също има информация на хърватски и боснански език.

Езиковият пакет за терминалите, определен при стартирането на системата HU-GO преди четири години, се променя сега за първи път. Активирането на новите езици се обяснява с това, че българските, сръбските и словенските товарни превозвачи от години представляват значителен процент сред чуждестранните ползватели на пътища, деклариращи приложимите тол такси. Сред чуждестранните превозни средства, използващи релационни билети, процентът на тези с обозначение на българска националност е 13,5 процента, на сръбска – 4,5 процента, а на словенска -2 процента. Проучвайки реда на страните в това отношение България е трета, Сърбия е пета, а Словения е десета, като списъкът се води от Румъния с 34,9 процента.