Utólagos díjfizetés

Az Általános Szerződési Feltételek (Felhasználói ÁSZF) értelmében a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben lehetőség van utólagos elszámolásra azon ügyfelek részére, akikkel erre vonatkozólag „Egyedi Útdíjfizetési Szerződést” köt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

Az utólagos elszámolás feltételei:

1. Kérelem benyújtása

Az utólagos díjfizetésről szóló kérelem letöltéséhez kattintson ide!

2. Nyilatkozattétel

Az utólagos díjfizetésről szóló nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide!

3. Kötelező dokumentumok benyújtása, a minősítés megállapításához:

- a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat;

- a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés tényét igazoló adatbázis lekérdezés nyomtatott és cégszerűen aláírt példánya;

- hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás minta (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya);

- a magyar számviteli szabályok szerint készített, a két utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó auditált, összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában auditált éves beszámoló vagy auditált egyszerűsített éves beszámoló;

 

Fontos!

Minden benyújtott dokumentumot nyomtatott formában és oldalaként cégszerű aláírással ellátva áll módunkban elfogadni! 


A NÚSZ Zrt. a benyújtott dokumentumok elbírálását 30 napon belül elvégzi, ezt követően a minősítési eredményéről az ügyfelet tájékoztatja. A minősítés megismerését követően a partnernek nyilatkoznia kell (levélben, vagy e-mailben), hogy az adott feltételek mellett szerződni kíván-e a szolgáltatóval. 

A minősítés során hiányzó dokumentumokról a NÚSZ Zrt. hiánypótlást kér, ebben az esetben az elbírálási idő a hiánypótlás beérkezésétől számított 30 nap. 

A kérelem valamint a szükséges dokumentumok benyújthatóak személyesen a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban vagy postán az alábbi címzéssel:

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
„Post-Paid”
1380 Budapest Pf.: 1170 

További információk az itt található ügyfél ÁSZF-ben vagy az utólagos díjfizetéshez és annak ügyintézéséhez kapcsolódó Gyakran ismételt kérdések dokumentumban olvasható.

Amennyiben további kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Telefonon: +36 (36) 587-500
E-mail: postpaid@nemzetiutdij.hu