Riasztások

1. Érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartása

2016. április 4-től még jobban oda kell figyelnie annak a fuvarozónak, aki a HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben fedélzeti eszköz (OBU) segítségével végzi a bevallást. A jogszabályi kijelölésnek megfelelően ugyanis bevezetésre került az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartása, amire azok az OBU-k kerülnek fel, amelyek például egyenleghiány miatt nem képesek a szabályos működésre. A szankciórendszer nem változik, és egy kis odafigyeléssel továbbra is könnyen elkerülhetők az útdíjas bírságok.

A NÚSZ Zrt., jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, 2016. április 4-től bevezeti az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartását, amely az OBU-t használó fuvarozókat érinti, azonban a viszonylati jeggyel közlekedőkre nem vonatkozik. A fedélzeti eszköz akkor kerül be a nyilvántartásba, amikor az általa beküldött GPS koordináták alapján az adott jármű paraméterekkel (tengelyszám, környezetvédelmi besorolás) a következő díjköteles elemi szakasz használatára a HU-GO rendszerben vezetett számlájukon lévő összeg már nem biztosít fedezetet, vagyis az egyenleg kimerült. A nyilvántartásba vételről a felhasználó a HU-GO ügyfélszolgálati portálon regisztrált e-mail címére azonnali értesítést kap. Ez az értesítés nem jelent automatikusan büntetést, amennyiben a felhasználó nem közlekedik tovább díjköteles útszakaszon vagy feltölti HU-GO egyenlegét, illetve más módon rendezi (előre) az útdíjfizetését (pl.: viszonylati jegy vásárlásával).

Az érvénytelenített fedélzeti eszköz a továbbiakban nem biztosít lehetőséget az útdíjbevallásra, vagyis az ezen keresztül bevalló tehergépjármű számára a díjköteles utak használatára, továbbá az érvénytelenített OBU és a hozzárendelt rendszám a listáról való lekerüléséig nem rendelhető szét. A tehergépjármű jogkövető magatartást folytatva úgy tud megkezdett útján tovább közlekedni a díjköteles úthálózaton, ha bankkártyával (top-up) a hu-go.hu weboldalon, vagy viszonteladón keresztül azonnal feltölti egyenlegét, ill. viszonylati jegyet vált a hátralévő útra. A feltöltésre javasolt minimális összeg 5 000 Ft. A HU-GO számla banki átutalásos feltöltésénél számolni kell a tranzakciós átfutási időkkel, ezért ez a módszer nem alkalmas arra, hogy a tehergépjármű zavartalanul, megállás nélkül folytassa az útját. Ebben az esetben – a büntetés elkerülése érdekében – mindenképpen célszerű viszonylati jegyet váltani.

Az érvénytelenített fedélzeti eszközök listájáról az OBU azonnal lekerül, amikor a HU-GO számlán a feltöltés jóváírásra kerül. Ennek tényéről a felhasználó e-mailben értesítést kap. Az értesítést követően az OBU útdíjbevallás teljesítésére alkalmassá válik, a felhasználónak ezt követően további teendője nincsen.

 

2. Bírságriasztás funkció

A bírságriasztás a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) egyik, a megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatása, melyet díjmentesen nyújt a regisztrált felhasználók számára. 

A szolgáltatás célja a jóhiszeműen tévesztő fuvarozók védelme. Lényege, hogy a NÚSZ Zrt. e-mail értesítést küld a szerződött díjfizető részére abban az esetben, ha az útdíjköteles gépjárműnél jogosulatlan úthasználatot vélelmez, így elkerülhető a bírságtételek halmozódása.

A bírságriasztás funkció a jogosulatlan úthasználatok többségénél segítséget nyújt, azonban az eltérő díjellenőrzési formák technológiai különbségei miatt nem generálódik riasztás minden esetben (ilyen pl. a menet közbeni ellenőrzés és a hatósági helyszíni ellenőrzés). A riasztás kiküldése nem az észleléssel egyidőben történik, hanem néhány perc elteltével.

A riasztás kiküldése nem változtatja meg a bírságolás rendjét, a már megtörtént jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos adatok a zárt ellenőrzési rendszerben automatikusan átadásra kerülnek az illetékes hatóság (Rendőrség) részére. A riasztás legfőbb célja a jogkövető magatartás elősegítése, valamint a további bírságok és növekvő büntetési tételek megelőzése.

A bírságriasztás funkciót csak a HU-GO rendszerben regisztrált felhasználók vehetik igénybe, függetlenül attól, hogy viszonylati jegy megváltásával vagy fedélzeti eszköz használatával tesznek eleget útdíjfizetési kötelezettségüknek. A bírságriasztás funkció díjmentes, azonban alapbeállításként inaktív, igény esetén aktiválni szükséges.

 

A bírságriasztással kapcsolatos értesítés a regisztrációnál megadott e-mail címre küldött üzenetben történik. A riasztás során küldött üzenet felhívja a figyelmet a vélelmezett jogosulatlan úthasználatra, amelynek oka lehet például a lemerült egyenleg, eszközhiba, vagy az ellenőrzési rendszer által érzékelt egyéb téves felhasználói beállítás. A regisztrált felhasználónak a bejelentkezés után lehetősége van a javításra, ezzel elkerülhető a bírságok halmozása.

-----------------------------------------

A díjmentesen nyújtott szolgáltatás rendelkezésre állásáért, határidőben történő teljesítéséért a NÚSZ Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal, a szolgáltatás alapján közölt adatok tájékoztató jellegűek, azokra jogot alapítani nem lehet.

-----------------------------------------

3. Tipikus tévesztések - bírságok elkerülése

A fedélzeti eszköz segítségével történő útdíjfizetésnél már az utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a fedélzeti eszköz be van kapcsolva, megfelelően működik, hozzá van rendelve az adott járműhöz, és a folyószámlán rendelkezésre áll az utazáshoz szükséges egyenleg. Célszerű az alacsony egyenleg értesítést a felhasználói profilban úgy beállítani, hogy az e-mail értesítés elolvasását követően lehetőséget (elegendő időt) biztosítson a felhasználónak az egyenleg feltöltésére. Az OBU-t használók körében nagyon sokan nem állítanak be alacsony egyenleg értesítést, és szintén jelentős azon felhasználók száma, akik 15 000 Ft körüli szinten kérik az értesítést. Ez nem hagy túl nagy teret a felhasználó számára a reagálásra, hiszen például egy négytengelyes, korszerű tehergépjármű (J4, A környezetvédelmi kategória) esetében például az M5-ös autópályán közlekedve ez alig egy Budapest-Röszke útvonal megtételére elegendő.

Az OBU regisztrációnál, ill. a viszonylati jegy tervezésnél egyaránt fontos a rendszám és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyes megadása, hiszen a rendszám mellett ez a jármű egyértelmű beazonosíthatóságának másik fontos paramétere. Ezek az adatok utólag, a bírság kiszabását követően a HU-GO rendszerben már nem korrigálhatók.

Pótkocsi vagy vontatmány le- ill. felkapcsolása esetén fontos a tengelyszám helyes megadása. Például ha két tengelyes járműre pótkocsit akaszt, ami így négy tengelyen folytatja útját, akkor a J2 tengelyszámot J4-re kell átállítani, ha lekapcsolja, akkor pedig vissza kell állítani J2-re. A nem megfelelő tengelyszám megadás közigazgatási bírságot von maga után. A tengelyszám változtatást a rendszerben az utazás megkezdése előtt el kell végezni.

4. Gyakran ismételt kérdések

1. Milyen esetben küld a rendszer bírság riasztást?

A bírság riasztás funkció a HU-GO rendszerben regisztrált felhasználónak az általuk megadott e-mail címre figyelmeztetést küld, ha az ellenőrzési rendszer jogosulatlan úthasználatot állapít meg vagy vélelmez. Vagyis akkor, amikor a HU-GO díjköteles jármű elhalad az ellenőrző kapu alatt ill. mobil adatgyűjtő autó mellett, és az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az adott járműnek valamilyen okból (téves tengelyszám beállítás, egyenleghiány, stb.) nincs érvényes úthasználati jogosultsága. A bírság riasztás funkció alapbeállításként inaktív. A funkció használata minden regisztrált felhasználónak javasolt, melyet igény esetén a felhasználónak kell aktiválnia.

2. Ha a bírság riasztás után azonnal veszek jegyet (vagy feltöltöm az egyenleget), mentesülök a bírság alól?

A jogszabályi megfelelés miatt a riasztási rendszer nem változtatja meg a bírságolás rendjét, a jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos adatok a zárt ellenőrzési rendszerben átadásra kerülnek a Hatóság számára. Azaz az értesítéssel kapcsolatos bírságolást a használó már „nem ússza meg”, de mentesülhet a további bírságok alól, amennyiben korrigálja a téves felhasználói beállításait az értesítésben szereplő tájékoztatás alapján.

3. Milyen esetben küld a rendszer alacsony egyenleg értesítést?

Abban az esetben küld a rendszer alacsony egyenleg értesítést, ha a HU-GO rendszerbe feltöltött egyenlegről a bevallási módnak megfelelő (OBU vagy viszonylati jegy) útdíjfizetés során az ügyfél által megadott minimum összeg alá csökken az egyenleg. Az alacsony egyenleg értesítési funkciót a regisztrált felhasználók a HU-GO profil oldalon, a folyószámla menüpontjában tudják bekapcsolni. Az értesítési limit beállításakor célszerű az úthasználati szokásokat mérlegelni és annak megfelelően beállítani az összeget.

4. Milyen esetben küld a rendszer értesítést az egyenleghiányos fedélzeti eszközök nyilvántartásába történő felvételről?

A fedélzeti eszköz akkor kerül be a nyilvántartásba, amikor az az igénybe vett elemi díjköteles szakasz használatára a HU-GO rendszerben vezetett számlán lévő összeg már nem biztosít fedezetet, vagyis az egyenleg kimerült. Az értesítés tehát nem jelenti azt, hogy az adott elemi szakasz használatának bevallása és pénzügyi rendezése rendben megtörtént, hanem azt jelzi, hogy már nem jogszerű az úthasználat és a továbbhaladás – és további elemi díjköteles szakaszok használatának – igénybe vételére sincs meg a fedezet.

5. Amikor az alacsonyegyenleg-értesítést megkapom, és azonnal megállok, akkor még nem kapok bírságot?

Ha az úthasználó nem közlekedik tovább, az egyenleghiányos fedélzeti eszközök nyilvántartásába történő felvétele önmagában nem jelent automatikusan bírságot. Ahhoz, hogy szabályosan folytathassa útját a díjköteles úthálózaton, intézkednie kell, vagyis fel kell töltenie egyenlegét, vagy viszonylati jegyet kell vásárolnia. Ha az úthasználó az értesítés beérkezését követően nem intézkedik, és ennek ellenére tovább folytatja útját, bírságra kell számítania, amelynek mértéke az eltelt idővel és a szabálytalanul megtett út hosszával arányban jelentősen növekedhet.

A vonatkozó jogszabály jogosulatlan úthasználat esetén ugyanis figyelembe veszi a jogosulatlanság időbeliségét, és három idősáv szerint állapítja meg a bírság mértékét. Ez lehetővé teszi, hogy az úthasználó a hiba észlelését követően rövid időn belül korrigálni tudjon, és így mentesüljön a nagyobb bírság megfizetésétől. További részletekért kattintson IDE.

6. Ha az alacsonyegyenleg-értesítést követően azonnal feltöltöm egyenlegem, vagy veszek viszonylati jegyet, akkor elkerülhetem a bírságot?

Igen, ebben az esetben elkerülhető a bírság. Ha azonban az egyenleg feltöltése nem történik meg, és az úthasználó viszonylati jegyet sem vásárol, de mégis folytatja útját, az előző pontban leírtaknak megfelelően bírságra kell számítania, amelynek mértéke az eltelt idővel és a szabálytalanul megtett út hosszával arányban jelentősen növekedhet. 

A bírságolással és a bírságtételek megállapításával kapcsolatban ITT találhatók részletes információk.

7. Az értesítést mindig azonnal megkapom azon az elemi szakaszon, ahol lefogyott az egyenlegem annyira, hogy nem tudtam a bevallásomat rendezni sem?

Az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásába történő felvételről szóló e-mail értesítés kiküldése azonnal megtörténik, mikor a rendszer megállapítja, hogy az éppen bevallott díjköteles elemi szakasz használatára a HU-GO rendszerben vezetett számlájukon lévő összeg már nem biztosít fedezetet.

8. A viszonylati jegy vásárlásakor milyen kezdő elemi szakasszal megadva kezdeményezzem a vásárlást?

Miután viszonylati jeggyel történő útvonaltervezés során a konkrét díjköteles elemi szakasz kezdőpontként történő kijelölésére nincs lehetőség, ezért mindenképp célszerű az értesítés időpontjától számított korábban érintett pontos címet (vagy GPS koordinátát, vagy logisztikai központot, vagy határátkelőt) megadni, de ha bizonytalanok vagyunk, akkor a kezdőpont meghatározásához a NÚSZ Call Centerén keresztül érdemes lehet tanácsot kérni.