Разширен интерфейс за регистрация в системата HU-GO

National Toll Payment Services Plc. стартира в системата HU-GO цялостна програма за развитие на регистрация и контрол на екологична категория.,която се отнася както до унгарските, така и до чуждестранните клиенти.

Като резултат от разработването клиентите, които се включват в системата HU-GO, при регистрацията могат да въведат данните от свидетелството за регистриране на товарния автомобил, както и да качат своето свидетелство за регистрация на МПСв базата данни.

Въвеждането на новите видове информации (марка, година на производство, номер на рама, свидетелство за регистрация на МПС) засега не е задължително, клиентите тепърва могат да се запознаят с новата функция на интерфейса за регистрация в системата HU-GO.

Съгласно законодателството на Европейския съюз и международната практика контролът на определянето на екологичната категория е предвиден и от унгарското законодателство. Осигурявайки един гратисен период и време за подготовка на клиентите, с разработката NTPS Plc. подпомага властите в това.NTPS Plc. непрекъснато ще информира своите клиенти за процеса.

Въз основа на принципа „да плаща, който замърсява“ целта на NTPS Plc. е намаляването на натиска върху околната среда в Унгария, причинен от товарните автомобили.С въвеждането на разработката в бъдеще се очаква да намалеят случаи на общите глоби, произлизащи от объркването на категорията. Като резултат от това ще има по-малко злоупотреба с деклариране на екологичните категории и по този начин пазарът на превозвачи повече ще отговаря на лоялната конкуренция и спазването на законите. В крайна сметка разработката предоставя възможност за повишен контрол на чуждестранните превозвачи, което съответства на очакванията на представителствата на интересите в бранша.