Промени в унгарската електронна тол система през 2019 г.

Ново задължение за въвеждане на данни от 3 февруари 2019 г. в системата HU-GO

Целта е правилната настройка на класификацията на екологичните категории и модернизирането на контрола

В рамките на системата HU-GO, която позволява събирането на пътните такси за тежкотоварни превозни средства с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона, компанията National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) стартира програма за развитие, насочена към установяване на неправилно зададените екологични категории, като по този начин подобрява контрола и модернизира събирането на пътни такси.

Отделните елементи от цялостната програма ще бъдат въведени последователно и постепенно, а свързаните с тях мерки се очаква да станат пълни най-рано през втората половина на 2019 г. Първо се извършва включването на екологичната категория на тежкотоварните превозни средства в единна и контролирана база данни, след това се осъществява въвеждането на автоматична и електронна настройка, както и на контрол на екологичната класификация, което допълва метода за спиране на място, използван от организациите, определени за проверка на пътните такси.

В момента се намираме във фазата на въвеждане на данни в програмата. В уеб сайта HU-GO.hu от декември 2018 г. всички потребители имат възможност да въведат новия вид регистрационни данни (марка, година на производство, номер на шаси, свидетелството за регистрация на превозното средство). От 3 февруари 2019 г. тази информация вече задължително трябва да бъде зададена в системата HU-GO от клиентите, които регистрират превозно средство с чуждестранен регистрационен номер или променят данните за вече регистрирано превозно средство. По-късно въвеждането вече ще трябва да се извърши от всеки клиент на HU-GO, където исканите данни не са надлежно предоставени. За това също ще информираме потребителите своевременно.

Информацията, поискана при въвеждането на данните, е необходима за потвърждаването на точността на дадената екологична категория. Докато в случай на превозни средства с чуждестранна регистрация тази информация се въвежда в системата HU-GO от потребителя, то в случай на превозни средства с унгарска регистрация този процес се подкрепя и от централизираното използване на данните от унгарските публични регистри на превозните средства. В случай на тежкотоварни превозни средства с чуждестранна регистрация задължението за въвеждане се обяснява с липсата на пълна оперативна съвместимост между автентичните регистри на превозни средства на отделните страни.

След валидирането на въведените данни от National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.), но не по-рано от втората половина на 2019 г. може да започне новият вид засилена проверка на правилността на екологичните категории в Унгария. Тогава, в допълнение към налагането на глобата, системата HU-GO с информирането на клиента автоматично ще коригира екологичната категория, или в случай на клиенти, които не изпълняват задължението си за въвеждане на данни – в съответствие с Директивата за евровинетката – ще задължи превозното средство да плаща пътна такса според най-ниската екологична категория. В такъв случай клиентът ще плаща пътната такса за най-ниската екологична категория, докато не изпълни задължението си да въведе правилните данни за съответното тежкотоварно превозно средство.

Целта на National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) е да допринесе за намаляването на натоварването на околната среда, причинено от тежкотоварни превозни средства, въз основа на принципа „замърсителят плаща“. С въвеждането на услугата за централизираната настройка на екологичната категория може да се намали броят на случаите, завършващи с налагане на кумулативни глоби, дължащи се на объркването на категорията. В резултат на тази стъпка събирането на пътни такси става по-точно и може да се намалят злоупотребите, свързани с декларирането на екологичните категории. Мярката укрепва честната конкуренция на пазара на превозвачите и насърчава участниците в сектора да спазват още по-добре законите.

Контролът на класификацията на екологичните категории се нарежда и от унгарското законодателство в съответствие със законодателството на Европейския съюз и международната практика. В хода на разработката National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) винаги осигурява на превозвачите подходящ преходен период и възможност за подготовка за запознаване с новите мерки и услуги и тяхното прилагане.