Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси от 1 януари 2021 г.

Електронната ТОЛ такса може да бъде изчислена.

Правителствено постановление №209/2013. (VI. 18.) влезе в сила на 26 ноември 2020 г. Въз основа на изчисляване на такси, определено в действащата наредба, от 1 януари 2021 г. ще се прилагат таксите според изминатото разстояние, фигуриращи в следната таблица:

Категория на такса

Екологична категория

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

J2

C

68,49

29,13

B

59,56

25,33

A

50,63

21,53

J3

C

96,09

50,45

B

83,56

43,87

A

71,03

37,29

J4

C

155,22

96,82

B

129,35

80,68

A

109,95

68,58

Таксите са брутни суми с включен ДДС.

Електронно подписаното обявление е достъпно тук.