Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

С Постановление № 41/2020. (II. 13.) на МИТ министърът на иновациите и технологиите измени Постановление № 25/2013. (V. 31.) на МНР за размера на пътните такси и таксуваните пътища.

Въз основа на постановлението в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси, наред с други, ще подлежат на такса участъкът на магистрала М4 между магистрала М35 и ГКПП Надькереки, участъкът на скоростен път М25 между пътните възли Маклар и Егер-юг, участъкът на скоростен път М44 между Кондорош и Бекешчаба, първият участък на скоростен път М76, дълъг приблизително 5 км. Изменението на постановлението ще доведе до промени в таксуването на няколко участъка на главни пътища.

Подробна информация за платените пътища и пътни участъци в системата може да се прочете в Постановление № 25/2013. (V. 31.) на МНР, което влезе в сила на 16 ноември 2020 г.