Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

Правителствената наредба № 466/2020. (X. 27.) на Правителството измени Правителствена наредба № 209/2013. (VI. 18.) за прилагане на Закон LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища.

Новото регулиране влиза в сила на 26 ноември 2020 г.

С наредбата се въвеждат изменения в определяне на пътната такса според изминатото разстояние.

Действащият от 26 ноември 2020 г. текст на Правителствена наредба № 209/2013. (VI. 18.) е достъпен тук.