NTPS: онлайн плащането ще бъде по-безопасно

С цел защита на клиентите и предотвратяване на потенциални злоупотреби с банкови карти, от първи април 2019 г. компанията National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) – като една от първите сред публичните компании –въвежда двустепенна автентификация на клиентите при покупки с банкови карти на нейните уебсайтове. На онлайн платформите на NTPS през миналата година бяха осъществени повече от 800 хиляди транзакции – на стойност близо 60 милиарда форинта.

Какво представлява двустепенната автентификация на клиентите на практика?

Двустепенната автентификация на клиента удължава времето за онлайн пазаруване на уебсайтовете на NTPS Plc. (ematrica.nemzetiutdij.hu и hu-go.hu) само с няколко секунди. За всяка транзакция за еВинетка или електронна пътна такса, банката изпраща код за потвърждение на телефонния номер, отнасящ се за съответната банкова карта, посочен в банката, издала картата. Клиентът – заедно с обичайните данни за картата (име, номер на карта, дата на валидност, CVC/CVV код) – с този код може да потвърди и изпълни финансовата транзакция, стартирана на онлайн платформите на NTPS, и да завърши електронното плащане.

На какво трябва да обръщат внимание клиентите?

Важно е клиентите да използват мобилния номер, който е регистриран в тяхната банка. В противен случай те няма да получат SMS-а на банката, съдържащ идентификационния код, и няма да могат да направят покупката. Затова клиентите трябва да проверят какъв телефонен номер са посочили в банката, издала картата, за да може съобщението на банката да се изпраща на наистина правилен мобилен номер.

Защо и за кого е добре извършването на двустепенна автентификация на клиентите?

Това просто решение е добро за притежателите на банкови карти, защото така никой не може да злоупотреби с техните данни, а и измамниците не могат да им навредят. Освен това услугата е безплатна, банката не начислява отделна такса за краткия SMS, съдържащ идентификационния код. Но това е добре и за доставчика на услугата National Toll Payment Services Plc., тъй като се предотвратяват подозрителните финансови транзакции и свързаните с тях жалби на клиенти. На уебсайтовете на NTPS Plc. през миналата година от клиентите бяха осъществени повече от 800 хиляди транзакции на стойност близо 60 милиарда форинта.