Dopravci, pozor! V Maďarsku se zpřísňují pravidla pro stanovení environmentální kategorie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. července 2021 se automaticky klasifikují do nejhorší environmentální kategorie ta nákladní vozidla registrovaná v systému HU-GO s celkovou hmotností vozidla vyšší než 3,5 tuny, registrovaná v zahraničí, jejichž environmentální hodnocení dopravci nemohou důvěryhodně prokázat.

Zainteresovaní mají jeden měsíc na to, aby do svého profilu HU-GO vložili povinné rozšířené registrační údaje (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahráli dokument o vozidle obsahující environmentální klasifikaci. Primárním cílem je lepší prosazování zásady "znečišťovatel platí".

Jedním z prvků při určování mýtného za používání silnic nákladních vozidel s celkovou hmotností vozidla více než 3,5 tuny je environmentální kategorie. Její stanovení - správné poskytnutí potřebných údajů a jejich doložení autentickým dokumentem - je nezbytnou podmínkou toho, aby se úhrada mýtného uskutečňovala u všech nákladních vozidel používajících zpoplatněné cesty v Maďarsku způsobem, který je v souladu s úrovní znečištění životního prostředí a emisí škodlivých látek.

"Zatímco v případě nákladních vozidel registrovaných v Maďarsku může NTPS Plc. kontrolovat environmentální klasifikaci z maďarského veřejného registru vozidel, u vozidel registrovaných v zahraničí to v současnosti není možné. Dodržování zásady „znečišťovatel platí“ však platí pro každého, proto jsme zavedli povinné - na základě našich všeobecných obchodních podmínek - poskytování rozšířených registračních údajů (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahrání dokladu o environmentální kategorii vozidla v profilu HU-GO. " - uvedl Tamás Bartal, generální ředitel National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Podotkl: "Nyní žádáme zahraniční dopravce, aby v průběhu následujícího měsíce zkontrolovali, zda byly požadované údaje poskytnuté správným způsobem a zda byly nahrány potřebné dokumenty, a pokud tak ještě neučinili, aby je doplnili. Žádáme také naše klienty, aby ze svého profilu HU-GO odstranili vozidla, která již nevlastní. Samozřejmě všechny zainteresované budeme přímo i nepřímo informovat. "

Více informací o environmentální klasifikaci se nachází na webové stránce hu-go.hu, kde postup zadání uvedených údajů a nahrání dokumentů znázorňuje i video.

Nákladní vozidla registrovaná v zahraničí zaregistrovaná v systému HU-GO, u kterých si dopravci uvedenou povinnost nesplní, NTPS Plc. od 1. července 2021 automaticky přeřadí do nejhorší environmentální kategorie (Kategorie "C", v systému HU-GO "EURO 0") a bude v tom pokračovat, dokud příslušní dopravci neodstraní své nedostatky. Podobné předpisy lze nalézt v mnoha případech i na mezinárodní úrovni, například v Rakousku, České republice a na Slovensku.

Kontrolní systém NTPS Plc. vidí na tuzemských zpoplatněných silnicích každý měsíc 120 - 130 tisíc nákladních vozidel registrovaných v zahraničí, v případě většiny z nich již byly poskytnuty požadované údaje a požadované dokumenty byly nahrány, pravidlo však platí pro všechna registrovaná zahraniční vozidla.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.