Cine este obligat să plătească taxă de drum?

Obligația de plată se referă la vehiculele ale căror greutate totală maximă admisibilă depășește 3,5 tone (inclusiv vehiculele tractor pentru semiremorcă), precum şi la ansamblurile de vehicule constituite din vehiculele tractor şi remorcile sau semi-remorcile tractate de acestea. În baza numărului de osii ale autovehiculelor sistemul distinge 3 categorii de autovehicule (J2, J3, J4). Numărul osiilor poate fi modificată şi în cursul utilizării drumurilor în anumite condiţii.

Cine nu este obligat să plătească taxă de drum?

Legea nr. LXVII din 2013, art. 9. (1) Nu sunt obligați la plata taxei de drum și la declararea drumului utilizat:

a) vehiculele deținute de Forțele Armate din Ungaria, Serviciul Național de Securitate Militară, forțele de ordine menționate în legea privind apărarea națională, forțele armate din Ungaria și măsurile care pot fi introduse în cadrul sistemului juridic special, și serviciul de protejare al parlamentului,

b) vehiculele oficiale sau de serviciu deținute de forțele armate străine care sunt staționate în Ungaria sau tranzitează teritoriul Ungariei și comandamentele militare străine înființate în Ungaria; vehiculele deținute de alte organizații care sunt scutite de la obligația de plată în baza unor contracte internaționale, convenții internaționale sau în baza reciprocității,

c)[1] vehiculele deținute de organele responsabile pentru administrarea tronsoanelor de drumuri taxabile,

ca) vehiculele operate de societatea concesionară sau de societățile comerciale încredințate cu activități de operare de către societatea concesionară în vederea îndeplinirii sarcinilor de operator pe drumurile publice concesionate,

cb) vehiculele care nu intră sub incidența lit.ca), în cazul drumurilor publice naționale vehiculele operate de administratorul de drumuri publice naționale desemnat de ministrul transporturilor (denumit în continuare: ministru) în vederea îndeplinirii sarcinilor de operator și vehiculele pentru curățarea și dezghețarea-deszăpezirea drumurilor în timp de iarnă operate de către reprezentantul autorizat al administratorului drumurilor publice conform contractului încheiat cu reprezentantul administratorului drumurilor publice

d) vehiculele operate de colectorii de taxă de drum în timpul serviciului,

e) vehiculele cu număr de înmatriculare ungar operate de agențiile îndreptățite la folosirea mijloacelor speciale de avertizare, independent de faptul că semnalul de avertizare se folosește sau nu în timpul utilizării tronsoanelor de drumuri taxabile,

f) operatorii vehiculelor folosite la prevenirea sau înlăturarea daunelor cauzate de catastrofele stabilite în legea privind protecția în caz de dezastru în timpul îndeplinirii sarcinilor lor, precum și vehiculele folosite de membrii asociațiilor pompierilor voluntari, serviciului municipal de pompieri, unităților de apărare civilă voluntară sau obligatorie în timpul execuției exercițiilor,

g) vehiculele deținute și folosite de autoritatea de transport în timpul executării sarcinilor autorității de transport

h) vehiculele care intră sub incidența contractelor internaționale, convenții internaționale (NATO, Acordul de la Schengen) și a reciprocității,

i) operatorii vehiculelor care transportă ajutoare umanitare în timpul îndeplinirii sarcinilor lor.

(2) Nu se va plăti taxă de drum în caz de blocaj rutier, trafic restricționat sau redirecționare a circulației pe tronsoanele de drumuri care de altfel sunt taxabile, care au fost indicate ca drum de ocolire de către autoritățile îndreptățite la blocarea drumurilor, restricționarea traficului sau redirecționarea circulației.

 


[1] Stabilit în: Legea nr. CCXXVIII din 2013, art. 27. Valabil din: 26 decembrie 2013