Bírságolás

A HU-GO e-útdíj rendszerben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ellenőrzés támogatási tevékenységet lát el a díjköteles úthálózaton található fix ellenőrző portálok és mobil adatgyűjtő járművek segítségével. A díjellenőrzés 0-24 órában történik, az adott járműről a rendszer azonnal megállapítja, hogy rendelkezik-e érvényes úthasználati jogosultsággal.

A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a hatóság jogosult. A felelősségre vonás helyszíni megállításos ellenőrzés során, illetve az objektív felelősség elve alapján történhet.

Az erre vonatkozó, módosított jogszabály (410/2007. számú Kormányrendelet) jogosulatlan úthasználat esetén figyelembe veszi a jogosulatlanság időbeliségét, és három idősáv szerint állapítja meg a bírság mértékét. Ez lehetővé teszi, hogy az úthasználó a hiba észlelését követően rövid időn belül korrigálni tudjon, és így mentesüljön a nagyobb bírság megfizetésétől. Ebben segítséget jelent a HU-GO bírságriasztás funkciója, amelynek aktiválásával a NÚSZ ellenőrzési rendszere jogosulatlan úthasználat esetén azonnal figyelmeztetést küld az úthasználónak.

A módosított rendelet a bírságtételeket azon elv szerint osztja három különböző kategóriába, hogy a jogosulatlan úthasználat első észlelését követő 8 órás idősávon belül történtek-e további szabályszegések. Ez alapján az úthasználó:

  • mérsékelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha a jogosulatlan úthasználat észlelését követően nem, vagy csak az onnan számított első két órán belül vét a szabályok ellen.
  • normál bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 2. és 4. óra között ismét vét a szabályok ellen, de a 4. órát követően már nem.
  • emelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 4. és 8. óra között ismét vét a szabályok ellen.

A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott bírságtételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Járműkategória

Bírságeseményt követő 0-120. perc

Bírságeseményt követő 121-240. perc

Bírságeseményt követő 241-480. perc

Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14. § a) pont)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft

A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14. § b) pont)

J2

31 200 Ft

93 600 Ft

143 000 Ft

J3

36 400 Ft

124 000 Ft

156 000 Ft

J4

46 800 Ft

114 400 Ft

175 500 Ft

A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14.. § c) pont)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft